Wachtwoord vergeten?


Je wachtwoord vergeten? Geen probleem, vul in onderstaand formulier uw email adres in en we sturen u een nieuw wachtwoord op

Even Geduld..

Privacy beleid

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Logopedia vzw verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van de website, de aankoop van een product, de deelname aan een wedstrijd, de aanmaak van een account,….Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Logopedia vzw, Rozeveldstraat 21 in 8820 Torhout, BTW BE 0835.079.334.

Logopedia vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.


Gebruik van jouw gegevens

Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Logopedia vzw. Om gebruik te maken van onze online diensten dien je je te identificeren alvorens deze te gebruiken. Dit laat onze klantendienst toe om jou te ondersteunen bij technische problemen.
Wij kunnen je gegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om jouw op de hoogte te houden van aanbiedingen van Logopedia vzw (workshops, acties, wedstrijden en andere) en partners. Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer worden nooit aan andere bedrijven doorgegeven, eveneens wordt jouw e-mailadres nooit doorgegeven. Logopedia vzw is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van jouw gegevens maken. Zo kan de website van Logopedia vzw links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke je persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Logopedia vzw, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar je je begeeft.

Inzage en correctie van gegevens

Logopedia vzw zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. Je kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in jouw geregistreerde persoonsgegevens via jouw profiel. Daarnaast heb je ook via privacy@logopedia.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking van jouw gegevens.

Minderjarigen

Onze diensten richten zich exclusief naar de professionele gebruikers en niet naar minderjarigen. Bijgevolg laat Logopedia vzw geen minderjarigen toe op hun platformen. Logopedia vzw zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van Logopedia vzw.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Logopedia vzw is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze website houdt jouw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Content

Verwijderen account
Logopedia
Algemene Voorwaarden
Privacy beleid
Contact
OverSTEM
Dank je wel!

Beleef meer dankzij cookies

1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken. Indien je deze website gebruikt aanvaard je deze noodzakelijke cookies.

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze website wordt gebruikt. Op basis van deze gegevens kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker maken en verbeteren.

Logopedia gebruikt social media cookies om de integratie van content van sociaalnetwerksites op onze website mogelijk te maken.

Selectie accepteren
Lees meer over het privacy- en cookiebeleid van Logopedia